Post: : Admin

Cáo phó Hòa thượng Thích Nhựt Trung tân viên tịchCÁO PHÓ

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Xuyên;

– Môn đồ Pháp quyến Tu viện Khánh Anh vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH NHỰT TRUNG

– Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;

– Nguyên Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng;

– Nguyên Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng;

– Nguyên Hiệu phó Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng;

– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Xuyên;

– Nguyên Phó Đại diện Phật giáo huyện Long Phú;

– Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Xuyên;

– Nguyên Thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú;

– Trụ trì chùa Tân Giác, xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng;

– Trụ trì Tu viện Khánh Anh, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

– Trưởng ban Bảo trợ Lớp học tình thương Tu viện Khánh Anh, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Do bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16h10, ngày 04 tháng 10 năm 2019 (nhằm ngày 06 tháng 09 năm Kỷ Hợi) tại Tu viện Khánh Anh, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

* Trụ thế: 64 năm               

* Hạ lạp: 39 năm        

– Lễ nhập kim quan vào lúc 07h00, ngày 05/10/2019 (nhằm ngày 07/09/Kỷ Hợi).

– Kim quan Hòa thượng được an trí tại Tu viện Khánh Anh, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

– Lễ viếng bắt đầu từ lúc 13h00 ngày 05/10/2019 (nhằm ngày 07/09/Kỷ Hợi).

– Lễ truy niệm vào lúc 07h00 ngày 09/10/2019 (nhằm ngày 11/09/Kỷ Hợi). Sau đó, cung tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên Tu viện Khánh Anh, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Nay Cáo Phó.

TM. Ban Thường Trực Ban Trị Sự

Phó Trưởng Ban Thường Trực

(đã ký tên và đóng dấu)

Thượng  toạ Thích Minh Hạnh