Post: : Admin

Sáng ngày 22/11/2019 (26/10 năm Kỷ Hợi) TƯ GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, huyện Châu Thành, Ban Tổ chức Tang lễ cùng Môn nhơn Pháp quyến đồng trang nghiêm tổ chức lễ Truy niệm và phụng chuyển Kim quan Trưởng lão HT.Thích Giác Thuận đến nơi Trà tỳ.



Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng tham dự lễ Truy niệm

 

Quang lâm chứng minh và cầu nguyện có HT.Thích Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Truyền, HT.Thích Minh Hồng – đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ; HT.Thích Huệ Minh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT.Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Kiểm soát TƯ; HT.Thích Giác Liêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Phước Nguyên – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Pháp chế TƯ; ĐĐ.Thích Minh Ân –  Phó tổ trưởng Tổ Thông tin Tuyên truyền Văn phòng TƯ;  HT.Thích Trí Huệ – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh, TT.Thích Minh Phúc, TT.Thích Nhựt Quang, TT.Thích Thanh Lập – đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Ban Thường trực, Trưởng các ban, ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo huyện Châu Thành cùng các BTS Phật huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện Chính quyền có ông Lâm Ren – Nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng; ông Cao Minh Hường – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Trần Ngọc Liêng – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Châu Thành, đông đảo bà con Phật tử xa gần đồng tham dự.

HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh cung tuyên Tiểu sử HT.Thích Giác Thuận

Buổi lễ diễn ra theo nghi thức truyền thống, chư Tôn đức trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Tâm Thành (dẫn chương trình) tuyên bố lý do, niệm ân chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN quang lâm. Tiếp theo, HT.Thích Minh Thành cung tuyên Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Giác Thuận – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, huyện Châu Thành, Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm.

Xin xem Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thuận tại đây

HT.Thích Huệ Minh – Trưởng ban Nghi lễ TƯ GHPGVN chủ trì nghi thức niệm hương tại buổi lễ Truy niệm

HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ thay mặt HĐCM, HĐTS tuyên đọc Điếu văn tưởng niệm của TƯ GHPGVN để tri ân công đức Trưởng lão HT.Thích Giác Thuận. TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng dâng lời tưởng nhớ ân đức của Trưởng lão Hòa thượng đã mấy mươi năm đóng góp cho Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, đồng thời TT.Thích Minh Hạnh hứa trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng sẽ cố gắng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc để Phật giáo Sóc Trăng phát triển hơn nữa, nhằm trang nghiêm Giáo hội.

 

Tiếp đến, TT.Thích Minh Phúc thay lời ban Tổ chức Tang lễ cung kính dâng lời cảm tạ chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức lãnh đạo Phật giảo tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Trà Vinh… chư Tôn đức BTS Phật giáo các huyện, thị, thành, trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, Chính quyền các cấp, quý Phật tử xa gần đã đến tịnh xá Ngọc Tâm viếng Tang lễ Trưởng lão HT.Thích Giác Thuận. Kính cầu nguyện Hồng ân Tam bảo gia hộ chư tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo Chính quyền và toàn thể quý Phật tử sức khỏe, vạn sự an lành.

 

Phần cuối của buổi lễ, HT.Thích Huệ Minh – Trưởng ban Nghi lễ TƯ chủ trì nghi thức niệm hương và phụng chuyển Kim quan Trưởng lão HT.Thích Giác Thuận đến chùa Chăm Pa cử hành nghi thức trà tỳ và hồi hướng viên mãn.

Thích Tâm Thành