Post: : Admin

Sáng ngày 22/02/2020 (29 tháng Giêng năm Canh Tý) tại chùa Khánh Sơn – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng (30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và chùa Đại Giác (397 Nguyễn Huệ, phường 9, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh trang nghiêm tổ chức Bố tát tập trung theo thông lệ hàng tháng vào ngày 29 âm lịch, dành cho chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh.Tham dự lễ Bố tát có TT.Thích Minh Hạnh – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – UV HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nhựt Quang – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Phúc – Phó BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Ban Thường trực, trưởng các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, các vị trụ trì và chư Tăng trong tỉnh.

 

Chư tôn đức Ni, có NT.Thích Nữ Huệ Liễu – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh cùng các vị Trụ trì và chư Ni trong tỉnh đồng tham dự.

 

Cung kính phụng tuân lời Phật dạy, Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn thì Phật pháp còn. Phát huy tinh thần kế thừa, tiếp nối mạng mạch Phật pháp, nhằm giúp chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh ôn lại “Ba la đề mộc xoa” để tăng trưởng Giới thân tuệ mạng hầu phục vụ chúng sanh để trang nghiêm Giáo hội, đồng thời củng cố sự đoàn kết và thanh tịnh của Tăng đoàn trong thời đại công nghệ số. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ Bố tát tập trung cho chư Tăng Ni trong toàn tỉnh, là công tác Phật sự vô cùng quan trọng mà Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện được vào khoảng cuối năm 2019 cho đến nay.

 

Đây là kỳ Bố tát tập trung lần thứ nhất năm Canh Tý – 2020, được ban Tăng sự Phật giáo tỉnh ấn định thành thông lệ tại chùa Khánh Sơn (điểm Tăng) và chùa Đại Giác (điểm Ni). Nguyện cho Phật pháp mãi xương minh, chúng sinh luôn an lạc.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Thích Tâm Thành