Post: : Admin

– Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, sáng ngày 25/11/2019 (29/10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Khánh Sơn – Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng (30 Ngô Gia Tự, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức lễ Bố tát – tụng giới tập trung cho chư Tôn đức Tăng trong địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng.Tham dự lễ Bố tát lần này có TT.Thích Minh Hạnh – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Minh Thành – Ủy viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thiện Thạnh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh; TT.Thích Nhựt Quang – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Lập – Phó BTS kiêm Trưởng ban HDPT Phật giáo tỉnh; TT.Thích Minh Phúc – Phó BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức ban Thường trực, Trưởng các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, chư Tôn đức Tăng trụ trì các tự viện đồng trang nghiêm tham dự.

 

Đức Phật dạy: “Giới luật là thọ mạng của chư Phật, Giới luật còn thì Phật pháp còn, Giới luật mất thì Phật pháp hoại diệt”. Bởi tính chất vô cùng quan trọng của Giới luật (Ba la đề mộc xoa) liên quan trực tiếp đến sự hưng thịnh của Tăng đoàn Phật giáo nói chung, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nói riêng trong thời hiện đại, cần được đọc tụng, nhằm nhắc nhỡ thường xuyên để thực hành Giới luật một cách nghiêm túc đối với các Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. Mỗi người xuất gia tu học với ý chí xuất trần tìm cầu giải thoát thì phải tuyệt đối thượng tôn Giới luật của Phật, được như vậy thì ngôi nhà Phật pháp sẽ trường tồn.

 

Theo sự thống nhất của chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, hàng tháng vào ngày 29 âm lịch (ngoài mùa An cư Kiết hạ) chư Tôn đức Tăng sẽ tập trung về chùa Khánh Sơn trang nghiêm làm lễ Bố tát – tụng Giới Tỳ kheo và Bồ tát. Nghe lại “Ba la đề mộc xoa” nhằm giúp chư Tăng tăng trưởng năng lực Giới – Định – Tuệ, diệc trừ lậu tận, là hành trang tốt nhất cho người tu sĩ Phật giáo hoằng truyền Chánh pháp phục vụ chúng sanh và dân tộc. Đây cũng là việc làm có ý nghĩa củng cố Tăng đoàn, thể hiện sự “Đoàn kết hòa hợp – Trưởng dưỡng đạo tâm – Trang nghiêm Giáo hội”.

 

Thích Tâm Thành