Post: : AdminGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG

BAN TRỊ SỰ

CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng;

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành;

- Môn đồ Pháp quyến tịnh xá Ngọc Tâm vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC THUẬN

- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành;

- Nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Tú;

- Nguyên Uỷ viên UBMTTQVN huyện Mỹ Tú và huyện Châu Thành;

- Trụ trì tịnh xá Ngọc Tâm, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 35 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại tịnh xá Ngọc Tâm, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

         * Trụ thế: 95 năm                * Hạ lạp: 58 năm        

- Lễ nhập kim quan vào lúc 19 giờ 00, ngày 18/11/2019 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

- Kim quan Hòa thượng được an trí tại tịnh xá Ngọc Tâm, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 08giờ00 ngày 19/11/2019 (nhằm ngày 23 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

- Lễ truy niệm vào lúc 07giờ00 ngày 22/11/2019 (nhằm ngày 26 tháng 10 năm Kỷ Hợi). Sau đó, cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thuận đến làm lễ Trà Tỳ tại chùa Cham Pa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.